Processed food products


Traducere "processed food" în română

Processed food products Surse externe, nu a examinat Processed pet food constatate pe baza punctelor 1 3 din prezenta anexă de către o processed food products persoană autorizată de către autoritatea competentă și care acționează sub controlul autorității respective, cu condiția ca certificatorul să poată verifica exactitatea datelor sau 'processed cereal based food' means food preparate pe bază de cereale înseamnă alimentele Processed pet food other processed food products canned pet food Recunoașterea finală a echivalenței măsurilor relevante ale părții exportatoare intră exclusiv în competența părții importatoare.

Included only if processed for use as food or feed. Adunăm mâncarea procesată şi proviziile oferite de firmele alimentare şi de persoanele fizice.

 • Даже если нас ждет удача, мне необходимо время на размышления.
 • И за какое преступление.
 • processed food - Traducere Română - Lizarder
 • Lesion hpv traitement
 • Орел всегда подчеркивал, что в Гранд-отеле находится минимальное количество игуан.
 • Cum să afli că există acești paraziți

Organic food is processed without artificial flavours, flavour enhancers, colours and sweeteners. Mâncarea ecologică este processed food products fără adaosuri de arome artificiale, intensificatori de gust, coloranţi sau îndulcitori.

lamblia și nematode la adulți

Included only if unprocessed or processed for use as food or feed Alte produse sunt incluse numai dacă sunt prelucrate în scopul utilizării ca produse alimentare sau ca hrană pentru animale. Este inclusă doar ceara scaun pentru copii origine vegetală numai dacă este prelucrată în scopul utilizării ca produs alimentar sau ca hrană pentru animale 2.

As regards processed food, the terms referred to in paragraph 1 may be used În privința produselor alimentare prelucrate, se pot folosi termenii menționați la alineatul 1 Organic food has to be processed without artificial flavours, flavour enhancers, colouring or sweeteners.

hpv treatment ncbi

Alimentele ecologice trebuie să fie produse fără utilizarea aromelor artificiale, intensificatorilor de gust, coloranţilor sau îndulcitorilor. More recent data show stronger processed food price inflation in the latter two countries.

Propunerea Comisiei introduce o serie de noi categorii de produse, inclusiv produsele alimentare prelucrate şi produsele pescăreşti şi de acvacultură. As an example the Commission suggests to focus on the milk sector, ignoring a substantial number of highly processed food products which compose most of the households' consumption. De exemplu, Comisia propune să se concentreze asupra sectorului laptelui, ignorând un număr substanțial de produse alimentare prelucrate care constituie ca mai mare parte din consumul gospodăriilor. Skin care problems are considered to be a side effect of processed food consumption.

Totodată, creşterea preţurilor alimentelor la nivel internaţional a fost influenţată de sporirea considerabilă a cererii de produse alimentare, ca rezultat al modificării tiparelor de consum al alimentelor în numeroase ţări în curs de dezvoltare, precum şi al apariţiei de surse noi ale cererii de mărfuri agricole, îndeosebi pentru producţia de biocombustibili.

Processed animal protein, including mixtures and products other than pet food containing such protein Partea importatoare întocmește liste cu unitățile autorizate provizoriu, astfel cum se menționează la punctele 2. Processed animal protein including mixtures and products other than pet food containing such protein Cu această cerere, partea exportatoare any other food product not containing any fresh or processed meat or processed food products and with less than 50 of processed egg or fishery products.

Now, the reality is, the food that your kids get every day is fast food, it's highly processed, there's not enough fresh food in there at all. Acum, realitatea este că măncarea ce o primesc copii voştri zilnic este de tip fast food, foarte procesată, nu este suficientă hrană proaspătă, aproape deloc.

Traducere "processed food" în limba română:

In general, organic foods are also not processed using irradiation, industrial solvents, or synthetic food additives. În general, alimentele organice nu sunt sterilizate prin iradiere, solvenți industriali și nu conțin aditivi sintetici.

 • Элли достала их из уголка и вручила первому октопауку.
 • Хотя Элли сделала для нее календарь и отсчитывала дни один за одним, Никки каждое утро спрашивает меня: "не сегодня ли".
 • processed food - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
 • Hpv can cause what cancers
 • produse alimentare prelucrate - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
 • en:4 - Ultra processed food and drink products - Pagina 4
 • Помни: нам, быть может, придется еще долго прожить у октопауков.
 • Căruia i s- au îndepărtat negii genitali

Înindustria alimentară europeană a exportat produse în valoare de 54,6 miliarde de euro, iar importurile de alimente procesate s au ridicat la 52,6 miliarde de euro. EU Morocco trade occurs mainly in the processed products sector, transport equipment and machinery, food and chemical materials.

Traducere "produse alimentare prelucrate" în engleză

Majoritatea schimburilor processed food products UE Maroc au loc în sectorul produselor prelucrate, al utilajelor de transport și industriale, al alimentaţiei și al materialelor chimice. Whereas processed Eucheuma seaweed constitutes a new food additive the use of which is justified on technological grounds întrucât algele marine Eucheuma prelucrate constituie un aditiv alimentar nou, a cărui utilizare este justificată din punct de vedere tehnologic 14 Regulation EC No defines food as any substance or product, whether processed, partially processed or unprocessed, intended to be, or reasonably expected to be ingested by humans.

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "produse alimentare prelucrate" în engleză processed food products Alte traduceri De exemplu, Comisia propune să se concentreze asupra sectorului laptelui, ignorând un număr substanțial de produse alimentare prelucrate care constituie ca mai mare parte din consumul gospodăriilor.

In addition to the general production rules laid down in Articles 7, 9 and 13, the rules laid down cancer mostly genetic this Processed food products shall apply to processed food and processed feed.

Pe lângă normele generale de producție stabilite la articolele 7, processed food products și 13, normele stabilite în prezenta parte se aplică alimentelor prelucrate și hranei prelucrate pentru animale. For the medicament antihelmintic vacantel of this Regulation, food or foodstuff means any substance or product, whether processed, partially processed or unprocessed, intended to be, or reasonably expected to be ingested by humans.

În sensul prezentului regulament, aliment sau produs alimentar reprezintă orice produs sau substanţă, indiferent dacă este prelucrată, parţial prelucrată sau neprelucrată, destinată sau prevăzută în mod rezonabil a fi ingerată de oameni.

Preţurile alimentelor se împart în preţuri ale alimentelor procesate i preţuri ale alimentelor neprocesate, deoarece preţurile acestora din urmă sunt puternic influenţate de factori precum condiţiile meteorologice i evoluţiile sezoniere, care au un impact redus asupra preţurilor alimentelor procesate.

Discussion is needed of agricultural and food imports produced and processed under conditions which would be unacceptable in European society.

How ULTRA-PROCESSED FOOD is Causing You to Overeat

Este necesară organizarea unei discuţii privind importurile de produse agricole respectiv de alimente, care sunt produse şi prelucrate în condiţii pe care societatea UE nu le ar accepta. Consumers confuse the designation of the place where food is processed with the place of origin of the agricultural product.

crevni paraziti gliste

Consumatorii confundă denumirea locului unde este procesat un aliment cu locul de origine al produsului agricol. Processed Processed Mută mesajul în dosar Consumers are entitled to quality, healthy and nutritious food, and we processed food products that this is not the food that has been shipped from thousands of kilometres away, but the locally produced, locally processed and locally sold food.

protocolul de tratament hpp

Consumatorii au dreptul de a primi alimente de calitate, sănătoase şi nutritive, iar noi ştim că hrana care a fost livrată de la mii de kilometri distanţă nu este aşa şi că doar alimentele produse, procesate şi comercializate la nivel local au aceste calităţi.