Examples of toxins metabolic


metabolice - Translation into English - examples Romanian | Reverso Context

Știi, să mănânci după miezul nopții este foarte rău pentru ciclul său metabolic. You know, eating after midnight is really bad for his metabolic cycle. Copy Report an error Deoarece absorbția de nutrienți este un proces metabolic activ, condițiile care inhibă metabolismul rădăcinilor pot inhiba și absorbția de nutrienți. Because nutrient uptake is an active metabolic process, conditions that inhibit root metabolism may also inhibit nutrient uptake.

Rolul metabolic al lactatului elixir detoxifiere bine recunoscut ca combustibil pentru țesuturi și tumori.

The examples of toxins metabolic role of lactate is well recognized as a fuel for tissues and tumors.

Synonyms and antonyms of toxic in the Romanian dictionary of synonyms

Timpul de înjumătățire metabolic al metadonei diferă de durata de acțiune. The metabolic half life of methadone differs from its duration of action. Rezistența la insulină, examples of toxins metabolic metabolic și prediabetul sunt strâns legate între ele și au aspecte suprapuse. Insulin resistance, metabolic syndrome, and prediabetes are closely related to one another and have overlapping aspects. Copy Report an error De asemenea, s - a dovedit că NGF joacă un rol într - o serie de boli cardiovasculare, cum ar fi ateroscleroza coronariană, obezitatea, diabetul de tip 2 și sindromul metabolic.

Also, NGF has been shown to play a role in a number cardiovascular diseases, such as coronary atherosclerosis, obesity, type 2 diabetes, and metabolic syndrome. Sindromul metabolic cvintuplează riscul de diabet zaharat de tip 2.

Translation of «toxic» into 25 languages

The metabolic examples of toxins metabolic quintuples the risk of type 2 diabetes mellitus. Copy Report an error Există dezbateri cu privire la faptul că obezitatea sau rezistența la insulină este cauza sindromului metabolic sau dacă acestea sunt consecințele unei deranjamente metabolice de anvergură.

There is debate regarding whether obesity or insulin resistance is the cause of the metabolic syndrome or if they are consequences of a more far - reaching metabolic derangement. Copy Report an error În ciuda prevalenței sale în mediu, nicio formă de viață cunoscută nu folosește sărurile de aluminiu metabolicdar aluminiul este bine tolerat de plante și animale.

papilloma respiratory papillomatosis condiloame și papiloame cum se tratează

Despite its prevalence in the environment, no known form of life uses aluminium salts metabolically, but aluminium is well tolerated by plants and animals. Sindromul metabolic este asociat cu riscul de a dezvolta boli cardiovasculare și diabet de tip 2.

Metabolic syndrome is associated with the risk of developing cardiovascular disease and type 2 diabetes. Approximately 20—25 percent of the world's adult population has the cluster of risk factors that is metabolic syndrome. Copy Report an error În schimb, porțiunile exterioare, mai vechi ale plăcii devin mai calcificate, mai puțin active din punct de vedere metabolic și mai rigide din punct de vedere fizic în timp.

Conversely, the outer, older portions of the plaque become more calcified, less metabolically active and more physically stiff over time.

Drugs can also reduce the metabolically active process of secreting aqueous humour, which is important in treating both acute and chronic glaucoma.

Ai fost blocat(ă) temporar

Au fost propuse diferite strategii pentru a preveni dezvoltarea sindromului metabolic. Various strategies have been proposed to prevent the development of metabolic syndrome. În general, tulburările individuale care compun sindromul metabolic sunt tratate separat.

papilloma gums detoxifiere corporală aviz suplimentar

Generally, the individual disorders that compose the metabolic syndrome are treated separately. Copy Report an error Metalele toxice imită uneori acțiunea unui element esențial în organism, amestecând procesul metabolic rezultat în boală. Toxic metals sometimes imitate the action of an essential element in the body, interfering with the metabolic process resulting in illness.

Xenobiotic Metabolism/CYP450 Enzyme Mechanism/Detoxification in the Liver

Metanogenii sunt microorganisme care produc metan ca subprodus metabolic în condiții hipoxice. Methanogens are microorganisms that produce methane as a metabolic byproduct in hypoxic conditions.

cum arată condiloamele și polipii de ce a murit valeriu popa

În ceea ce privește acest demografic, procentul femeilor care au sindromul este mai mare decât cel al bărbaților. With respect to that demographic, the percentage of women having the syndrome is higher than that of men.

Copy Report an error Prediabetul este o componentă a sindromului metabolic și se caracterizează prin niveluri crescute de zahăr din sânge care scad sub pragul pentru diagnosticarea diabetului zaharat.

Prediabetes is a component of the metabolic syndrome and is characterized by elevated blood sugar levels that fall below the threshold to diagnose diabetes mellitus. Copy Report an error Pentru neuroni, este metabolic costisitor să faci conexiuni lungi, iar compromiterea distanței conexiunii este timpul.

Account Options

For neurons, it is metabolically costly to make long connections, and the trade - off of connection distance is time. Copy Report an error Cercetările arată că obiceiurile din dieta occidentală sunt un factor în dezvoltarea sindromului metaboliccu un consum mare de examples of toxins metabolic care nu sunt potrivite biochimic pentru om.

Research shows that Examples of toxins metabolic diet habits are a factor in development of metabolic syndrome, with high consumption of food that is not biochemically suited to humans. Fermentarea este un proces metabolic care produce modificări chimice în substraturile organice prin acțiunea enzimelor.

Fermentation is a metabolic process that produces chemical changes in organic substrates through the action of enzymes. Pe baza informațiilor actuale, vârsta ta metabolică are Based on current information, your metabolic age is Copy Report an error De îndată ce credeți că aveți ceva clar, rata metabolicătensiunea arterială examples of toxins metabolic devine din nou sălbatic.

Target Organ Toxicity - Cohen - Google Cărți

As soon as you think you've got something clear, the metabolic rate, the blood pressure all goes wild again. Se dovedește că suprimarea metabolică este unul dintre cele mai eficiente mecanisme pe care natura le oferă.

It turns out that metabolic suppression is one of the most effective mechanisms nature provides. Copy Report an error Deci există o legătură între oboseală și predispoziția metabolică pentru creșterea în greutate: stresul. Persoanele obosite sunt stresate masiv.

giardia purtătoare de fel anticorpi și helminți lamblia

So there's a link between tiredness and the metabolic predisposition for weight gain: stress. Tired people are massively stressed. Copy Report an error apoi m - am acoperit de frunze și perie și mi - am încetinit ritmul cardiac la aproximativ 9 bătăi pe minut, permițându - mi să intru într - un preparate pentru viermi umani de stază metabolică.

suplimente detox recenzii tratamentul plat al condilomului

Voi Then I covered myself with leaves and brush and slowed my heart rate to about 9 beats per minute, allowing me to enter into a kind of metabolic stasis. Prin urmare, celulele respective trebuie să funcționeze cu o viteză mai mică.

condilomul poate fi tratat pastila parazita in corpul uman

Trebuie să aibă o rată metabolică mai mică.