Bacterie oxa 48


Bacterie oxa 48

At the same time, the carbapenemases present on extracromosomial genetic material plasmids are transmitted between various bacteria. Although the genes Klebsiella, Enterobacter and Escherichia are most commonly involved in infections, the identification of carbapenemases in other genes may be very important for controlling infections.

In this article, we will review a recent study published in the Morbidity and Mortality Weekly Report, which evaluated the production of carbapenemases in enterobacteria belonging to genes less commonly involved in clinical practice. Among these, the results for the genera Klebsiella, Enterobacter and Escherichia were excluded.

bacterie oxa 48

Although in small numbers, hpv virus that causes cancer from more infrequent genera of enterobacteria that produce carbapenemases may be an important reservoir for dissemination to other bacteria. Additionally, we will add suggestions for current, cost-effective methodological solutions that can improve the knowledge of carbapenemase production in our country.

Les bactéries Escherichia coli entéropathogènes et leurs facteurs de virulence - Julie Guignot

Keywords carbapenemase, enterobacteria, practical solutions Rezumat Producţia de carbapenemaze este unul dintre mecanismele cele mai importante care conduc la rezistenţă la carbapeneme. Deşi există carbapenemaze naturale, înscrise cromozomial, problematica cea mai importantă survine din existenţa de carbapenemaze înscrise în material extracromozomial plasmidecare se pot transmite între diverse bacterii.

Deşi genurile Klebsiella, Enterobacter şi Escherichia sunt cel mai frecvent implicate în infecţii, identificarea de carbapenemaze în alte genuri poate fi foarte importantă pentru controlul infecţiilor.

În acest articol vom trece în revistă un studiu recent publicat în Morbidity and Mortality Weekly Report, care a evaluat producţia de carbapenemaze în enterobacterii care aparţin genurilor mai rar implicate în practica clinică.

Dintre acestea, s-au exclus rezultatele pentru genurile Klebsiella, Enterobacter şi Escherichia. Deşi în număr mic, tulpinile din alte genuri de enterobacterii pot reprezenta un rezervor important de carbapenemaze. În final, adăugăm sugestii pentru soluţii metodologice actuale, care să îmbunătăţească cunoştinţele despre producţia de carbapenemaze în ţara noastră.

Bacterie oxa 48 Patron Login Bacterie oxa 48 Sunt pacienții din alte țări mai bine protejați de infecțiile nocozomiale?

Cuvinte cheie carbapenemaze enterobacterii soluţii practice Infecţiile cu enterobacterii producătoare de carbapenemaze rezistente la carbapeneme EPC-RC sunt asociate cu rate ridicate de mortalitate 1. Când sunt codificate pe plasmide, carbapenemazele pot disemina între tulpini bacteriene şi au potenţialul de a creşte rapid bacterie oxa 48 de enterobacterii rezistente la carbapeneme; ca atare, EPC-RC atrag atenţia autorităţilor de sănătate publică.

Deşi familia Enterobacteriaceae are peste 50 de genuri, supravegherea pentru EPC-RC s-a concentrat asupra microorganismelor mai frecvent asociate cu infecţiile clinice: Klebsiella spp.

Dintre acestea, Klebsiella pneumoniae este cel mai important rezervor de gene de rezistenţă în spitale 4. ERC din genurile mai rar izolate în practica clinică nu au fost în general testate pentru bacterie oxa 48 de carbapenemaze, parţial deoarece unele dintre aceste microorganisme au rezistenţă intrinsecă la imipenem sau au carbapenemaze cromozomiale specifice.

bacterie oxa 48

Totuşi, acestea pot conţine carbapenemaze plasmidice. Citrobacter spp.

Vârsta medie a pacienţilor a fost de 62,5 ani interval: 2 luni până la 79 de ani. Tabelul 1.

bacterie oxa 48

Doi pacienţi au fost internaţi în spitale din afara Statelor Unite unul în Kenya şi unul în Kuweit în anul anterior culturii pozitive. Studiul reprezintă practic un unicat în literatură, majoritatea raportărilor fiind axate pe speciile cel mai frecvent izolate şi neatingând numărul relativ mare de tulpini bacterie oxa 48 această comunicare.

Aceste enterobacterii mai rar izolate par a reprezenta un subset mic, dar potenţial important al tuturor EPC-RC. Acestea au fost adesea identificate la pacienţii bacterie oxa 48 nu plasture detoxifiant raportat călătorii în afara Statelor Unite în anul precedent culturilor pozitive, indicând achiziţia internă.

Clinicienii ar trebui să fie conştienţi de faptul că este necesară efectuarea de teste pentru carbapenemază pentru a ghida practicile de control al infecţiilor şi pentru a preveni răspândirea în continuare a acestor tipuri de rezistenţă.

Un proiect-pilot în 10 state americane propune supravegherea extinsă a ERC. Extrapolând rezultatele studiului, este important de recunoscut prezenţa carbapenemazelor în toate genurile de enterobacterii.

În acest caz, rezultatul va cuprinde doar prezenţa genei, fără a preciza care este microorganismul implicat.

bacterie oxa 48

Aceste tehnici sunt mai frecvent utilizate în depistarea şi luarea de măsuri de igienă cu privire la un pacient colonizat cu germeni producători de carbapenemaze 6. Pentru a completa aceste tehnici, se pot folosi medii selective de cultivare, cu adiţie de carbapeneme.

În pasul următor bacterie bacterie oxa 48 48 poate trece la testarea prezenţei uneia dintre cele cinci mari clase de carbapenemaze demonstrate a fi cele mai frecvente. Acest aspect este important din raţiuni epidemiologice, dar există posibilitatea de a nu identifica unele clase de carbapenemaze minore, în special în speciile mai rar identificate 7,8. O metodă ieftină şi cost-eficientă este folosirea de teste imunocromatografice 9. Această metodologie poate fi considerată de primă linie, indispensabil cuplată cu un test fenotipic de confirmare 10, În opinia noastră, bacterie oxa 48 precum GeneXpert sunt mai puţin cost-eficiente, prin comparaţie cu testele imunocromatografice, în prima linie.

Bacterie oxa 48.

În al doilea timp se pot efectua testări complementare precum multiplex PCR sau secvenţierea întregului genom — vor fi necesare pentru depistarea tuturor variantelor de carbapenemază, dar şi a altor mutaţii care conferă rezistenţă prezenţa de casete ISAba-1, mutaţii la nivelul porinelor ce conferă impermeabilitate etc. Dinamica răspândirii EPC în România nu este bine cunoscută.

bacterie oxa 48

Sunt necesare studii viitoare sistematice, coroborate cu dezvoltarea unei infrastructuri necesare raportării şi expertizei fenomenului la nivel naţional. Conflict of interests: The authors declare no conflict of interests. Comparing the outcomes of patients with carbapenemase-producing and non-carbapenemase-producing carbapenem-resistant Enterobacteriaceae bacteremia.

Clin Infect Dis. Epidemiology of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in 7 US Communities, Antimicrobial-resistant pathogens associated with healthcare-associated infections: summary of data reported to the National Healthcare Safety Network at the Centers for Disease Control and Prevention, Infect Control Hosp Epidemiol.

Klebsiella pneumoniae: a major worldwide source and shuttle for antibiotic resistance. PLoS One. Evaluation of three commercial assays for rapid detection of genes encoding clinically relevant carbapenemases in cultured bacteria. J Antimicrob Chemother. Enzyme Inhib Bacterie oxa 48 Chem.

Ann Lab Med. Evaluation of the rapid carbapenem inactivation method rCIM : a phenotypic screening test for carbapenemase-producing Enterobacteriaceae. J Bacterie oxa 48 Diagn Res. Whole genome sequencing for the molecular characterization of carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae strains isolated at the Italian ASST Fatebenefratelli Sacco Hospital, — BMC Infect Dis.